SPE Russian Petroleum Technology Conference

22-24 October 2019, Moscow, Russia

Number of conference papers: 416

Day 1
22 October 2019
Previous day
Next day

Session 1: Static, Dynamic and Integrated Modeling - 1

Download all - as PDF Download all - as Zip file

Bogachev, Kirill, Rock Flow Dynamics
Zemtsov, Sergey, Rock Flow Dynamics
Milyutin, Sergey, Rock Flow Dynamics
Indrupskiy, Ilya, OGRI RAS
Lobanova, Olga, OGRI RAS
196871-MS SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Bogachev, Kirill, Rock Flow Dynamics
Zemtsov, Sergey, Rock Flow Dynamics
Milyutin, Sergey, Rock Flow Dynamics
Indrupskiy, Ilya, OGRI RAS
Lobanova, Olga, OGRI RAS
196871-RU SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Nevmerzhitskiy, Yan, Moscow Institute of Physics and Technology
196873-MS SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Nevmerzhitskiy, Yan, Moscow Institute of Physics and Technology
196873-RU SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Syrtlanov, Vil, Baker Hughes
Golovatskiy, Yury, Baker Hughes
Ishimov, Ivan, Baker Hughes
Mezhnova, Natalia, Baker Hughes
196878-MS SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Syrtlanov, Vil, Baker Hughes
Golovatskiy, Yury, Baker Hughes
Ishimov, Ivan, Baker Hughes
Mezhnova, Natalia, Baker Hughes
196878-RU SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Matveev, Ivan, Tomsk Polytechnic University
Shishaev, Gleb, Tomsk Polytechnic University
Eremyan, Grachik, Tomsk Polytechnic University
Demyanov, Vasily, Heriot-Watt University
Popova, Oksana, Gazpromneft Stc
Kaygorodov, Sergey, Gazpromneft Stc
Belozerov, Boris, Gazpromneft Stc
Uzhegova, Iuliia, Tomsk Polytechnic University
Konoshonkin, Dmitry, Tomsk Polytechnic University
Korovin, Mikhail, Tomsk Polytechnic University
196881-MS SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Matveev, Ivan, Tomsk Polytechnic University
Shishaev, Gleb, Tomsk Polytechnic University
Eremyan, Grachik, Tomsk Polytechnic University
Demyanov, Vasily, Heriot-Watt University
Popova, Oksana, Gazpromneft Stc
Kaygorodov, Sergey, Gazpromneft Stc
Belozerov, Boris, Gazpromneft Stc
Uzhegova, Iuliia, Tomsk Polytechnic University
Konoshonkin, Dmitry, Tomsk Polytechnic University
Korovin, Mikhail, Tomsk Polytechnic University
196881-RU SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Shevko, Nikolay, Gazprom Neft Badra B.V.
Shaislamov, Vil, Gazprom Neft Middle East B. V.
Savelev, Oleg, Gazprom Neft Middle East B. V.
196885-MS SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Shevko, Nikolay, Gazprom Neft Badra B.V.
Shaislamov, Vil, Gazprom Neft Middle East B. V.
Savelev, Oleg, Gazprom Neft Middle East B. V.
196885-RU SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Bykov, Aleksander, Moscow Institute of Physics and Technology
Bychkov, Alexey, Moscow Institute of Physics and Technology
Nevmerzhitskiy, Yan, Moscow Institute of Physics and Technology
Zavialov, Ivan, MIPT Oil and Gas Center
Zavialova, Natalia, Moscow Institute of Physics and Technology
Elmira, Salimgareevs, Ufa scientific and technical center
Yemchenko, Olga, Oil-Gas Technology – IT
196886-MS SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Bykov, Aleksander, Moscow Institute of Physics and Technology
Bychkov, Alexey, Moscow Institute of Physics and Technology
Nevmerzhitskiy, Yan, Moscow Institute of Physics and Technology
Zavialov, Ivan, MIPT Oil and Gas Center
Zavialova, Natalia, Moscow Institute of Physics and Technology
Elmira, Salimgareevs, Ufa scientific and technical center
Yemchenko, Olga, Oil-Gas Technology – IT
196886-RU SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions

Session 2: Oilfield Development

Download all - as PDF Download all - as Zip file

Gurianov, Andrei, Geosplit LLC
Katashov, Alexander, Geosplit LLC
Ovchinnikov, Kirill, Geosplit LLC
Gilev, Denis, DeGolyer and MacNaughton
Vasilyev, Vladimir, DeGolyer and MacNaughton
196846-MS SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Gurianov, Andrei, Geosplit LLC
Katashov, Alexander, Geosplit LLC
Ovchinnikov, Kirill, Geosplit LLC
Gilev, Denis, DeGolyer and MacNaughton
Vasilyev, Vladimir, DeGolyer and MacNaughton
196846-RU SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Kolesov, Valentin, PANGEA Inc.
Gareev, Kamil, PANGEA Inc.
196847-MS SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Kolesov, Valentin, PANGEA Inc.
Gareev, Kamil, PANGEA Inc.
196847-RU SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Bukhmastova, Svetlana, LLC, RN-BashNIPIneft
Fakhreeva, Regina, LLC, RN-BashNIPIneft
Pityuk, Yulia, LLC, RN-BashNIPIneft
Akhmerov, Rustem, LLC, RN-BashNIPIneft
Efimov, Dmitrii, LLC, RN-BashNIPIneft
Nadezhdin, Oleg, LLC, RN-BashNIPIneft
196848-MS SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Bukhmastova, Svetlana, LLC, RN-BashNIPIneft
Fakhreeva, Regina, LLC, RN-BashNIPIneft
Pityuk, Yulia, LLC, RN-BashNIPIneft
Akhmerov, Rustem, LLC, RN-BashNIPIneft
Efimov, Dmitrii, LLC, RN-BashNIPIneft
Nadezhdin, Oleg, LLC, RN-BashNIPIneft
196848-RU SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Buzaev, Anatolii, Gazpromneft STC
Akhmetov, Aleksei, Gazpromneft STC
Osipenko, Aleksey, Gazpromneft STC
Sherstoboev, Evgenii, Gazpromneft STC
196850-MS SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Buzaev, Anatolii, Gazpromneft STC
Akhmetov, Aleksei, Gazpromneft STC
Osipenko, Aleksey, Gazpromneft STC
Sherstoboev, Evgenii, Gazpromneft STC
196850-RU SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Yudin, Evgeny, Gazpromneft Science & Technology Centre
Galyautdinov, Ilyas, Gazprom Neft PJSC
Piotrovskiy, George, Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University
Morozova, Anna, Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University
Kolyuk, Olesya, Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University
Smirnov, Nikita, Gazpromneft Science & Technology Centre
196852-MS SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Yudin, Evgeny, Gazpromneft Science & Technology Centre
Galyautdinov, Ilyas, Gazprom Neft PJSC
Piotrovskiy, George, Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University
Morozova, Anna, Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University
Kolyuk, Olesya, Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University
Smirnov, Nikita, Gazpromneft Science & Technology Centre
196852-RU SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Oleynikov, Vitaliy, Slavneft - Megionneftegaz
Cherkovskiy, Nikolay, Slavneft - Megionneftegaz
196853-MS SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Oleynikov, Vitaliy, Slavneft - Megionneftegaz
Cherkovskiy, Nikolay, Slavneft - Megionneftegaz
196853-RU SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions

Session 3: Well Logging

Download all - as PDF Download all - as Zip file

Valiakhmetov, Rustem, Schlumberger
Mendybaev, Nurhat, Schlumberger
Ramatullayev, Samat, Schlumberger
Charupa, Mikhail, Schlumberger
Seilov, Yerlan, Schlumberger
Abishev, Abduakhit, Urikhtau Operating LLP
Rziyeva, Zarya, Urikhtau Operating LLP
Salikova, Nurgul, Urikhtau Operating LLP
196954-MS SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Valiakhmetov, Rustem, Schlumberger
Mendybaev, Nurhat, Schlumberger
Ramatullayev, Samat, Schlumberger
Charupa, Mikhail, Schlumberger
Seilov, Yerlan, Schlumberger
Abishev, Abduakhit, Urikhtau Operating LLP
Rziyeva, Zarya, Urikhtau Operating LLP
Salikova, Nurgul, Urikhtau Operating LLP
196954-RU SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Vlasov, Stepan, KNGF
Kruchatov, Dmitriy, KNGF
Podberezhnyy, Maxim, GPN-GEO
Azamatov, Marat, SPD N.V.
Valiullin, Rim, JSC GeoTEC
Sadretdinov, Alexander, JSC GeoTEC
Ramazanov, Ayrat, Bashkir State University
196955-MS SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Vlasov, Stepan, KNGF
Kruchatov, Dmitriy, KNGF
Podberezhnyy, Maxim, GPN-GEO
Azamatov, Marat, SPD N.V.
Valiullin, Rim, JSC GeoTEC
Sadretdinov, Alexander, JSC GeoTEC
Ramazanov, Ayrat, Bashkir State University
196955-RU SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Miklashevskiy, Dmitriy, Schlumberger
Skochelyas, Roman, Schlumberger
Shako, Valery, Schlumberger
Egorov, Alexey, TymenNefteGaz
Solovev, Timur, SevKomNeftegaz
Soltanov, Dzheikhun, SevKomNeftegaz
196957-MS SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Miklashevskiy, Dmitriy, Schlumberger
Skochelyas, Roman, Schlumberger
Shako, Valery, Schlumberger
Egorov, Alexey, TymenNefteGaz
Solovev, Timur, SevKomNeftegaz
Soltanov, Dzheikhun, SevKomNeftegaz
196957-RU SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Karpekin, Yevgeniy, Schlumberger Logelco Inc
Orlova, Svetlana, Schlumberger Logelco Inc
Tukhtaev, Rustam, Schlumberger Logelco Inc
Ovchinnikov, Alexey, Gazprom Neft Shelf
Kuntsevich, Vitaly, Gazprom Neft NTC
196958-MS SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Karpekin, Yevgeniy, Schlumberger Logelco Inc
Orlova, Svetlana, Schlumberger Logelco Inc
Tukhtaev, Rustam, Schlumberger Logelco Inc
Ovchinnikov, Alexey, Gazprom Neft Shelf
Kuntsevich, Vitaly, Gazprom Neft NTC
196958-RU SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Golenkin, Mikhail, Lukoil-Niznevolzhskneft
Rakitin, Mikhail, Lukoil-Niznevolzhskneft
Shtepin, Daniil, Lukoil-Niznevolzhskneft
Mityagin, Artem, Schlumberger
Urmantseva, Lena, Schlumberger
Golubtsov, Ruslan, Schlumberger
Kuzakov, Vittaly, Schlumberger
Shaymardanov, Niyaz, Schlumberger
Cheprasov, Alexey, Schlumberger
196959-MS SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Golenkin, Mikhail, Lukoil-Niznevolzhskneft
Rakitin, Mikhail, Lukoil-Niznevolzhskneft
Shtepin, Daniil, Lukoil-Niznevolzhskneft
Mityagin, Artem, Schlumberger
Urmantseva, Lena, Schlumberger
Golubtsov, Ruslan, Schlumberger
Kuzakov, Vittaly, Schlumberger
Shaymardanov, Niyaz, Schlumberger
Cheprasov, Alexey, Schlumberger
196959-RU SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Rotaru, Anna, Gazpromneft Science & Technology Centre
Kushnikov, Alexander, Gazpromneft-GEO
Vorobyov, Vladimir, Gazpromneft-GEO
Podberezhnyy, Maxim, Gazpromneft-GEO
Bakhursky, Vladislav, Gazpromneft-GEO
Khalikov, Roman, Gazpromneft Science & Technology Centre
Fagereva, Veronika, Gazpromneft Science & Technology Centre
Partyko, Denis, GEOLOG Russia & CIS
196960-MS SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Rotaru, Anna, Gazpromneft Science & Technology Centre
Kushnikov, Alexander, Gazpromneft-GEO
Vorobyov, Vladimir, Gazpromneft-GEO
Podberezhnyy, Maxim, Gazpromneft-GEO
Bakhursky, Vladislav, Gazpromneft-GEO
Khalikov, Roman, Gazpromneft Science & Technology Centre
Fagereva, Veronika, Gazpromneft Science & Technology Centre
Partyko, Denis, GEOLOG Russia & CIS
196960-RU SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions

Session 4: Oil and Gas Production - Equipment and Technologies. Production Gathering and Processing

Download all - as PDF Download all - as Zip file

Yudin, Evgeny, Gazpromneft Science & Technology Centre
Khabibullin, Rinat, Gazpromneft Science & Technology Centre
Galyautdinov, Ilyas, Gazprom Neft PJSC
Andrianova, Alla, Gazpromneft Science & Technology Centre
Goridko, Kirill, Gazpromneft Science & Technology Centre
Smirnov, Nikita, Gazpromneft Science & Technology Centre
Babin, Vladimir, Gazpromneft Science & Technology Centre
Chigarev, Grigory, Gazpromneft Science & Technology Centre
Lomukhin, Igor, Gazpromneft-Orenburg LLC
Murzaev, Yaroslav, MIPT Engineering Centre
196816-MS SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Yudin, Evgeny, Gazpromneft Science & Technology Centre
Khabibullin, Rinat, Gazpromneft Science & Technology Centre
Galyautdinov, Ilyas, Gazprom Neft PJSC
Andrianova, Alla, Gazpromneft Science & Technology Centre
Goridko, Kirill, Gazpromneft Science & Technology Centre
Smirnov, Nikita, Gazpromneft Science & Technology Centre
Babin, Vladimir, Gazpromneft Science & Technology Centre
Chigarev, Grigory, Gazpromneft Science & Technology Centre
Lomukhin, Igor, Gazpromneft-Orenburg LLC
Murzaev, Yaroslav, MIPT Engineering Centre
196816-RU SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Krylov, Ilya, MIPT Center for Engineering and Technology
Budennyy, Semen, MIPT Center for Engineering and Technology
Khabibullin, Rinat, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University
Loginov, Aleksandr, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University
Andrianova, Alla, LLC GAZPROMNEFT SCIENCE & TECHNOLOGY CENTRE
Kobzar, Oleg, National University of Oil and Gas Gubkin University
Margarit, Andrey, LLC GAZPROMNEFT SCIENCE & TECHNOLOGY CENTRE
196817-MS SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Krylov, Ilya, MIPT Center for Engineering and Technology
Budennyy, Semen, MIPT Center for Engineering and Technology
Khabibullin, Rinat, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University
Loginov, Aleksandr, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University
Andrianova, Alla, LLC GAZPROMNEFT SCIENCE & TECHNOLOGY CENTRE
Kobzar, Oleg, National University of Oil and Gas Gubkin University
Margarit, Andrey, LLC GAZPROMNEFT SCIENCE & TECHNOLOGY CENTRE
196817-RU SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Kapusta, Eugene, Gazpromneft-Orenburg
Rymarenko, Konstantin, SIANT
Nukhaev, Marat, Siberian Federal University
Grishenko, Sergey, SIANT
Aitkaliev, Galymzhan, SIANT
Minin, Daniil, SIANT
Kabanov, Vasily, SIANT
Galkin, Denis, SIANT
Karamysheva, Tatyana, SIANT
Ulyanov, Vladimir, Gazpromneft
Dadakin, Nikita, Siberian Federal University
196818-MS SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Kapusta, Eugene, Gazpromneft-Orenburg
Rymarenko, Konstantin, SIANT
Nukhaev, Marat, Siberian Federal University
Grishenko, Sergey, SIANT
Aitkaliev, Galymzhan, SIANT
Minin, Daniil, SIANT
Kabanov, Vasily, SIANT
Galkin, Denis, SIANT
Karamysheva, Tatyana, SIANT
Ulyanov, Vladimir, Gazpromneft
Dadakin, Nikita, Siberian Federal University
196818-RU SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Atnagulov, Albert, LLC Gazpromneft Science and Technology Center
Panov, Roman, LLC Gazpromneft Science and Technology Center
Khasanov, Mars, LLC Gazpromneft Science and Technology Center
Batrashkin, Valery, LLC GPN-Razvitie
Sugaipov, Denis, LLC GPN-Razvitie
Ismagilov, Rinat, LLC Gazpromneft Science and Technology Center
196819-MS SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Atnagulov, Albert, LLC Gazpromneft Science and Technology Center
Panov, Roman, LLC Gazpromneft Science and Technology Center
Khasanov, Mars, LLC Gazpromneft Science and Technology Center
Batrashkin, Valery, LLC GPN-Razvitie
Sugaipov, Denis, LLC GPN-Razvitie
Ismagilov, Rinat, LLC Gazpromneft Science and Technology Center
196819-RU SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Letunov, Dmitrii, Lukoil Mid-East Limited
Nepomiluev, Dmitry, Lukoil Mid-East Limited
196820-MS SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Letunov, Dmitrii, Lukoil Mid-East Limited
Nepomiluev, Dmitry, Lukoil Mid-East Limited
196820-RU SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Shamkov, Alexander, Salym Petroleum Development
Gorlov, Alexander, Salym Petroleum Development
196821-MS SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Shamkov, Alexander, Salym Petroleum Development
Gorlov, Alexander, Salym Petroleum Development
196821-RU SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions

Session 5: Digital Technologies for Oil and Gas Industry - 1

Download all - as PDF Download all - as Zip file

Balashov, Dmitry, Gazpromneft STC
Egorov, Dmitry, Gazpromneft STC
Belozerov, Boris, Gazpromneft STC
Slivkin, Stanislav, Tomsk Polytechnic University
196857-MS SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Balashov, Dmitry, Gazpromneft STC
Egorov, Dmitry, Gazpromneft STC
Belozerov, Boris, Gazpromneft STC
Slivkin, Stanislav, Tomsk Polytechnic University
196857-RU SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Kuvichko, Alexander, Schlumberger
Spesivtsev, Pavel, Schlumberger
Zyuzin, Vladimir, Moscow Institute of Physics and Technology
Istomin, Sergey, Schlumberger
Kalistratov, Alexey, Schlumberger
Kuznetsov, Maxim, Slavneft-Megionneftegas JSC
Igitov, Semen, Slavneft-Megionneftegas JSC
196860-MS SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Kuvichko, Alexander, Schlumberger
Spesivtsev, Pavel, Schlumberger
Zyuzin, Vladimir, Moscow Institute of Physics and Technology
Istomin, Sergey, Schlumberger
Kalistratov, Alexey, Schlumberger
Kuznetsov, Maxim, Slavneft-Megionneftegas JSC
Igitov, Semen, Slavneft-Megionneftegas JSC
196860-RU SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Elichev, Vitaly, Wintershall Dea GmbH
Bilogan, Andriy, Wintershall Dea GmbH
Litvinenko, Konstantin, Gubkin University
Khabibullin, Rinat, Gubkin University
Alferov, Alexey, Gubkin University
Vodopyan, Alexey, Alta Engineering LLC
196861-MS SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Elichev, Vitaly, Wintershall Dea GmbH
Bilogan, Andriy, Wintershall Dea GmbH
Litvinenko, Konstantin, Gubkin University
Khabibullin, Rinat, Gubkin University
Alferov, Alexey, Gubkin University
Vodopyan, Alexey, Alta Engineering LLC
196861-RU SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Gurianov, Andrei, Geosplit LLC
Katashov, Alexander, Geosplit LLC
Ovchinnikov, Kirill, Geosplit LLC
Saprykina, Kseniya, Geosplit LLC
Novikov, Igor, Geosplit LLC
Malyavko, Evgeny, Geosplit LLC
Kiselev, Vasily, Geosplit LLC
196862-MS SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Gurianov, Andrei, Geosplit LLC
Katashov, Alexander, Geosplit LLC
Ovchinnikov, Kirill, Geosplit LLC
Saprykina, Kseniya, Geosplit LLC
Novikov, Igor, Geosplit LLC
Malyavko, Evgeny, Geosplit LLC
Kiselev, Vasily, Geosplit LLC
196862-RU SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Egorov, Dmitry Vitalievich, Gazpromneft Science and Technology center
Sabirov, Arthur Rustamovich, Gazpromneft Science and Technology center
Osmonalieva, Oksana Taalaevna, Gazpromneft Science and Technology center
Belozerov, Boris Vladimirovich, Gazpromneft Science and Technology center
Reshytko, Alexander Alexandrovich, IBM Science and Technology center
Klenitskiy, Anton Nikolaevich, IBM Science and Technology center
Shchepetnov, Arseniy Andreevich, IBM Science and Technology center
Semenikhin, Artyom Sergeevich, IBM Science and Technology center
196869-MS SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Egorov, Dmitry Vitalievich, Gazpromneft Science and Technology center
Sabirov, Arthur Rustamovich, Gazpromneft Science and Technology center
Osmonalieva, Oksana Taalaevna, Gazpromneft Science and Technology center
Belozerov, Boris Vladimirovich, Gazpromneft Science and Technology center
Reshytko, Alexander Alexandrovich, IBM Science and Technology center
Klenitskiy, Anton Nikolaevich, IBM Science and Technology center
Shchepetnov, Arseniy Andreevich, IBM Science and Technology center
Semenikhin, Artyom Sergeevich, IBM Science and Technology center
196869-RU SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions

Session 6: Gas, Gas Condensate and Oil Gas Condensate Field Development

Download all - as PDF Download all - as Zip file

Bogdanov, Evgenii, Gazpromneft Science & Technology Center
Chameev, Igor, Gazpromneft Science & Technology Center
Nekhaev, Sergey, Gazpromneft Science & Technology Center
Badgutdinov, Ruslan, Gazpromneft Science & Technology Center
Tkachuk, Anton, Gazpromneft, Yamal
Shorokhov, Aleksei, Gazpromneft, Development
196913-MS SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Bogdanov, Evgenii, Gazpromneft Science & Technology Center
Chameev, Igor, Gazpromneft Science & Technology Center
Nekhaev, Sergey, Gazpromneft Science & Technology Center
Badgutdinov, Ruslan, Gazpromneft Science & Technology Center
Tkachuk, Anton, Gazpromneft, Yamal
Shorokhov, Aleksei, Gazpromneft, Development
196913-RU SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Samolovov, Dmitriy, LLC, Gazpromneft STC
196914-MS SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Samolovov, Dmitriy, LLC, Gazpromneft STC
196914-RU SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Volkov, Vladimir, LLC, Delta Prom
Turapin, Alexey, LLC, Delta Prom
Ermilov, Andrey, LLC, LUKOIL Uzbekistan Operating Company
Vasyutkin, Stanislav, LLC, LUKOIL Uzbekistan Operating Company
Fomin, Denis, LLC, LUKOIL Uzbekistan Operating Company
Sorokina, Anastasia, LLC, LUKOIL Uzbekistan Operating Company
196915-MS SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Volkov, Vladimir, LLC, Delta Prom
Turapin, Alexey, LLC, Delta Prom
Ermilov, Andrey, LLC, LUKOIL Uzbekistan Operating Company
Vasyutkin, Stanislav, LLC, LUKOIL Uzbekistan Operating Company
Fomin, Denis, LLC, LUKOIL Uzbekistan Operating Company
Sorokina, Anastasia, LLC, LUKOIL Uzbekistan Operating Company
196915-RU SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Sharafutdinov, Ruslan, Gazprom Geologorazvedka
Tyurin, Victor, Gazprom Geologorazvedka
Fateev, Dmitry, Gazprom Geologorazvedka
Skvortsov, Sergey, Gazprom Geologorazvedka
Dolgikh, Yuriy, Gazprom Geologorazvedka
Tokarev, Denis, Gazprom Geologorazvedka
Shakhov, Dmitry, Schlumberger
Voznyuk, Alexander, Schlumberger
Pyatkevich, Larisa, Schlumberger
Kovaleva, Elena, Schlumberger
196916-MS SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Sharafutdinov, Ruslan, Gazprom Geologorazvedka
Tyurin, Victor, Gazprom Geologorazvedka
Fateev, Dmitry, Gazprom Geologorazvedka
Skvortsov, Sergey, Gazprom Geologorazvedka
Dolgikh, Yuriy, Gazprom Geologorazvedka
Tokarev, Denis, Gazprom Geologorazvedka
Shakhov, Dmitry, Schlumberger
Voznyuk, Alexander, Schlumberger
Pyatkevich, Larisa, Schlumberger
Kovaleva, Elena, Schlumberger
196916-RU SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Ibragimov, Abdulmalik, KMG-Karachaganak
Kan, Andrey, KMG-Karachaganak
Kalmuratov, Nurbolat, KMG-Karachaganak
196919-MS SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Ibragimov, Abdulmalik, KMG-Karachaganak
Kan, Andrey, KMG-Karachaganak
Kalmuratov, Nurbolat, KMG-Karachaganak
196919-RU SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions

Session 7: Enhanced Oil Recovery - 1

Download all - as PDF Download all - as Zip file

Fedorov, Konstantin, TNNC Ltd, Rosneft Company, Tyumen State University
Pospelova, Tatyana, TNNC Ltd, Rosneft Company
Kobyashev, Alexander, TNNC Ltd, Rosneft Company
Guzhikov, Pavel, TNNC Ltd, Rosneft Company
Vasiliev, Anton, TNNC Ltd, Rosneft Company
Shevelev, Alexander, Tyumen State University
Dmitriev, Igor, Tyumen State University
196758-MS SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Fedorov, Konstantin, TNNC Ltd, Rosneft Company, Tyumen State University
Pospelova, Tatyana, TNNC Ltd, Rosneft Company
Kobyashev, Alexander, TNNC Ltd, Rosneft Company
Guzhikov, Pavel, TNNC Ltd, Rosneft Company
Vasiliev, Anton, TNNC Ltd, Rosneft Company
Shevelev, Alexander, Tyumen State University
Dmitriev, Igor, Tyumen State University
196758-RU SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Afanasev, Pavel, Skolkovo Institute of Science and Technology
Scerbacova, Alexandra, Skolkovo Institute of Science and Technology
Tsyshkova, Albina, Skolkovo Institute of Science and Technology
Mukhina, Elena, Skolkovo Institute of Science and Technology
Grishin, Pavel, Skolkovo Institute of Science and Technology
Grishaev, Viktor, Skolkovo Institute of Science and Technology
Cheremisin, Alexander, Skolkovo Institute of Science and Technology
Koltsov, Igor, Gazprom Neft PJSC
Dvoretskaya, Ekaterina, Gazprom Neft PJSC
Kasyanenko, Anton, Gazprom Neft PJSC
Demo, Vladimir, Gazprom Neft PJSC
Prochukhan, Konstantin, TC Bazhen LLC
Cheremisin, Alexey, Skolkovo Institute of Science and Technology
196759-MS SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Afanasev, Pavel, Skolkovo Institute of Science and Technology
Scerbacova, Alexandra, Skolkovo Institute of Science and Technology
Tsyshkova, Albina, Skolkovo Institute of Science and Technology
Mukhina, Elena, Skolkovo Institute of Science and Technology
Grishin, Pavel, Skolkovo Institute of Science and Technology
Grishaev, Viktor, Skolkovo Institute of Science and Technology
Cheremisin, Alexander, Skolkovo Institute of Science and Technology
Koltsov, Igor, Gazprom Neft PJSC
Dvoretskaya, Ekaterina, Gazprom Neft PJSC
Kasyanenko, Anton, Gazprom Neft PJSC
Demo, Vladimir, Gazprom Neft PJSC
Prochukhan, Konstantin, TC Bazhen LLC
Cheremisin, Alexey, Skolkovo Institute of Science and Technology
196759-RU SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Xi, Changfeng, Research Institute of Petroleum Exploration & Development, PetroChina Co. Ltd
Yang, Zhi, Xinjiang Oilfield Corporation, PetroChina
Du, Xuan, Research Institute of Petroleum Exploration & Development, PetroChina Co. Ltd
Zhou, You, Research Institute of Petroleum Exploration & Development, PetroChina Co. Ltd
Shi, Lanxiang, Research Institute of Petroleum Exploration & Development, PetroChina Co. Ltd
Sang, Linxiang, Xinjiang Oilfield Corporation, PetroChina
Li, Xiuluan, Research Institute of Petroleum Exploration & Development, PetroChina Co. Ltd
Ma, Desheng, Research Institute of Petroleum Exploration & Development, PetroChina Co. Ltd
196762-MS SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Xi, Changfeng, Research Institute of Petroleum Exploration & Development, PetroChina Co. Ltd
Yang, Zhi, Xinjiang Oilfield Corporation, PetroChina
Du, Xuan, Research Institute of Petroleum Exploration & Development, PetroChina Co. Ltd
Zhou, You, Research Institute of Petroleum Exploration & Development, PetroChina Co. Ltd
Shi, Lanxiang, Research Institute of Petroleum Exploration & Development, PetroChina Co. Ltd
Sang, Linxiang, Xinjiang Oilfield Corporation, PetroChina
Li, Xiuluan, Research Institute of Petroleum Exploration & Development, PetroChina Co. Ltd
Ma, Desheng, Research Institute of Petroleum Exploration & Development, PetroChina Co. Ltd
196762-RU SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Zoshchenko, Oleg, ZARUBEZHNEFT – Production Kharyaga LLC
Aleshchenko, Anton, ZARUBEZHNEFT – Production Kharyaga LLC
Trushin, Yuri, ZARUBEZHNEFT – Production Kharyaga LLC
196764-MS SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Zoshchenko, Oleg, ZARUBEZHNEFT – Production Kharyaga LLC
Aleshchenko, Anton, ZARUBEZHNEFT – Production Kharyaga LLC
Trushin, Yuri, ZARUBEZHNEFT – Production Kharyaga LLC
196764-RU SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Burdakov, Dmitriy, LLC, Irkutsk oil company
Wolcott, Donald, LLC, Irkutsk oil company
196769-MS SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Burdakov, Dmitriy, LLC, Irkutsk oil company
Wolcott, Donald, LLC, Irkutsk oil company
196769-RU SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions

Session 8: Core Analysis - 1

Download all - as PDF Download all - as Zip file

Alekseev, Aleksey, Gazpromneft STC, LLC
196926-MS SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Alekseev, Aleksey, Gazpromneft STC, LLC
196926-RU SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Korost, Dmitry, Lomonosov Moscow State University, faculty of Geology
Belokhin, Vasily, Lomonosov Moscow State University, faculty of Geology
Kudaev, Artur, Lomonosov Moscow State University, faculty of Geology
Khomyak, Alexey, Lomonosov Moscow State University, faculty of Geology
Asryan, Samvel, LLC, Deco-sevice
196927-MS SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Korost, Dmitry, Lomonosov Moscow State University, faculty of Geology
Belokhin, Vasily, Lomonosov Moscow State University, faculty of Geology
Kudaev, Artur, Lomonosov Moscow State University, faculty of Geology
Khomyak, Alexey, Lomonosov Moscow State University, faculty of Geology
Asryan, Samvel, LLC, Deco-sevice
196927-RU SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Potapov, Artem, LLC, Tyumen Petroleum Research Center
Zagidullin, Maxim, LLC, Tyumen Petroleum Research Center
196930-MS SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Potapov, Artem, LLC, Tyumen Petroleum Research Center
Zagidullin, Maxim, LLC, Tyumen Petroleum Research Center
196930-RU SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Tao, Liang, State Key Laboratory of Oil and Gas Reservoir Geology and Exploitation, Southwest Petroleum University, China
Guo, Jianchun, State Key Laboratory of Oil and Gas Reservoir Geology and Exploitation, Southwest Petroleum University, China
Zhou, Xiaofeng, Key Laboratory of Continental Shale Hydrocarbon Accumulation and Efficient Development, Northeast Petroleum University, Ministry of Education
Gayubov, Abdumalik, Gubkin Russian State University of Oil and Gas, National Research University, Russia
Kitaeva, Alena, Gubkin Russian State University of Oil and Gas, National Research University, Russia
Chen, Chi, State Key Laboratory of Oil and Gas Reservoir Geology and Exploitation, Southwest Petroleum University, China
196931-MS SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Tao, Liang, State Key Laboratory of Oil and Gas Reservoir Geology and Exploitation, Southwest Petroleum University, China
Guo, Jianchun, State Key Laboratory of Oil and Gas Reservoir Geology and Exploitation, Southwest Petroleum University, China
Zhou, Xiaofeng, Key Laboratory of Continental Shale Hydrocarbon Accumulation and Efficient Development, Northeast Petroleum University, Ministry of Education
Gayubov, Abdumalik, Gubkin Russian State University of Oil and Gas, National Research University, Russia
Kitaeva, Alena, Gubkin Russian State University of Oil and Gas, National Research University, Russia
Chen, Chi, State Key Laboratory of Oil and Gas Reservoir Geology and Exploitation, Southwest Petroleum University, China
196931-RU SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Karsanina, Marina V., Schmidt's Institute of Physics of the Earth of Russian Academy of Sciences
Volkov, Vladimir V., Shubnikov Institute of Crystallography of Federal Scientific Research Centre Crystallography and Photonics of Russian Academy of Sciences
Konarev, Petr V., Shubnikov Institute of Crystallography of Federal Scientific Research Centre Crystallography and Photonics of Russian Academy of Sciences
Belokhin, Vasily S., Moscow State University
Bayuk, Irina O., Schmidt's Institute of Physics of the Earth of Russian Academy of Sciences
Korost, Dmitry V., Moscow State University
Gerke, Kirill M., Schmidt's Institute of Physics of the Earth of Russian Academy of Sciences
196932-MS SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Karsanina, Marina V., Schmidt's Institute of Physics of the Earth of Russian Academy of Sciences
Volkov, Vladimir V., Shubnikov Institute of Crystallography of Federal Scientific Research Centre Crystallography and Photonics of Russian Academy of Sciences
Konarev, Petr V., Shubnikov Institute of Crystallography of Federal Scientific Research Centre Crystallography and Photonics of Russian Academy of Sciences
Belokhin, Vasily S., Moscow State University
Bayuk, Irina O., Schmidt's Institute of Physics of the Earth of Russian Academy of Sciences
Korost, Dmitry V., Moscow State University
Gerke, Kirill M., Schmidt's Institute of Physics of the Earth of Russian Academy of Sciences
196932-RU SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions

Session 9: Conceptual Engineering and Re-Engineering

Download all - as PDF Download all - as Zip file

Freze, Aleksandr, LUKOIL-Engineering Limited PermNIPIneft Branch Office in Perm
196906-MS SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Freze, Aleksandr, LUKOIL-Engineering Limited PermNIPIneft Branch Office in Perm
196906-RU SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Chizhikov, Sergey, Ingenix Group
Dubovitskaya, Ekaterina, Ingenix Group
Tkachenko, Marina, Ingenix Group
196907-MS SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Chizhikov, Sergey, Ingenix Group
Dubovitskaya, Ekaterina, Ingenix Group
Tkachenko, Marina, Ingenix Group
196907-RU SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Maksimov, Yuri, Gazpromneft STC LLC
Skudar, Oleg, Gazpromneft STC LLC
Yanina, Irina, Gazpromneft STC LLC
Pashkevich, Lev, Gazpromneft STC LLC
Sandler, Ilya, Gazpromneft Development LLC
Ulyashenko, Vladislav, Gazpromneft Development LLC
196908-MS SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Maksimov, Yuri, Gazpromneft STC LLC
Skudar, Oleg, Gazpromneft STC LLC
Yanina, Irina, Gazpromneft STC LLC
Pashkevich, Lev, Gazpromneft STC LLC
Sandler, Ilya, Gazpromneft Development LLC
Ulyashenko, Vladislav, Gazpromneft Development LLC
196908-RU SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Fu, Jin, CNPC Engineering Technology R&D Company Ltd.
Wang, Xi, CNPC Engineering Technology R&D Company Ltd.
Chen, Chen, CNPC Engineering Technology R&D Company Ltd.
Chen, Haowei, CNPC Engineering Technology R&D Company Ltd.
Zhang, Shunyuan, CNPC Engineering Technology R&D Company Ltd.
Liu, Bingshan, CNPC Engineering Technology R&D Company Ltd.
196911-MS SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Fu, Jin, CNPC Engineering Technology R&D Company Ltd.
Wang, Xi, CNPC Engineering Technology R&D Company Ltd.
Chen, Chen, CNPC Engineering Technology R&D Company Ltd.
Chen, Haowei, CNPC Engineering Technology R&D Company Ltd.
Zhang, Shunyuan, CNPC Engineering Technology R&D Company Ltd.
Liu, Bingshan, CNPC Engineering Technology R&D Company Ltd.
196911-RU SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions

Session 26: Health, Safety and Environment /Oilfield Equipment. Development, Manufacturing and Best Practices

Download all - as PDF Download all - as Zip file

Blyablyas, Alexander, Gazpromneft NTC
Vershinin, Sergey, Gazpromneft NTC
Vernikovskaya, Olga, Gazpromneft NTC
196950-MS SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Blyablyas, Alexander, Gazpromneft NTC
Vershinin, Sergey, Gazpromneft NTC
Vernikovskaya, Olga, Gazpromneft NTC
196950-RU SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Tikhomirov, Leonid, ITPS Group of Companies
Tachkin, Dmitry, ITPS Group of Companies
Sinaisky, Sergei, ITPS Group of Companies
196951-MS SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Tikhomirov, Leonid, ITPS Group of Companies
Tachkin, Dmitry, ITPS Group of Companies
Sinaisky, Sergei, ITPS Group of Companies
196951-RU SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Eremin, Nikolai, Oil and Gas Research Institute of Russian Academy of Sciences
Khusnutdinov, Linar, Research and development center Transkor-K Ltd
Yusipov, Ruslan, Research and development center Transkor-K Ltd
196952-MS SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Eremin, Nikolai, Oil and Gas Research Institute of Russian Academy of Sciences
Khusnutdinov, Linar, Research and development center Transkor-K Ltd
Yusipov, Ruslan, Research and development center Transkor-K Ltd
196952-RU SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Rymarenko, Konstantin, Siant
Nukhaev, Marat, Siberian Federal University
Grishenko, Sergey, Siant
Chernysh, Nikita, Siant
Titov, Sergey, Siant
Zaycev, Alexander, Novosibirsk State University
Dadakin, Nikita, Siberian Federal University
Ulyanov, Vladimir, Gazpromneft
196824-MS SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Rymarenko, Konstantin, Siant
Nukhaev, Marat, Siberian Federal University
Grishenko, Sergey, Siant
Chernysh, Nikita, Siant
Titov, Sergey, Siant
Zaycev, Alexander, Novosibirsk State University
Dadakin, Nikita, Siberian Federal University
Ulyanov, Vladimir, Gazpromneft
196824-RU SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions

Session 27: Hard-to-Recover Reserves /Enhanced Oil Recovery

Download all - as PDF Download all - as Zip file

Shabalin, Maksim, LLC, RN-BashNIPIneft
Khabibullin, Galiaskar, LLC, RN-BashNIPIneft
Suleymanov, Eldar, LLC, RN-BashNIPIneft
Rodionova, Inessa, LLC, RN-BashNIPIneft
Sergeychev, Andrey, PJSC, NC Rosneft
Kulbaeva, Diana, LLC, RN-BashNIPIneft
Volkova, Polina, LLC, RN-BashNIPIneft
Serbaeva, Alina, LLC, RN-BashNIPIneft
196753-MS SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Shabalin, Maksim, LLC, RN-BashNIPIneft
Khabibullin, Galiaskar, LLC, RN-BashNIPIneft
Suleymanov, Eldar, LLC, RN-BashNIPIneft
Rodionova, Inessa, LLC, RN-BashNIPIneft
Sergeychev, Andrey, PJSC, NC Rosneft
Kulbaeva, Diana, LLC, RN-BashNIPIneft
Volkova, Polina, LLC, RN-BashNIPIneft
Serbaeva, Alina, LLC, RN-BashNIPIneft
196753-RU SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Yudin, Alexey, Schlumberger
Glaznev, Ivan, Schlumberger
Lyapunov, Konstantin, Schlumberger
Loznyuk, Oleg, Rosneft
Korolev, Alexandr, Rosneft
Khamidov, Timur, Rosneft
Prokhorov, Alexey, Rosneft
Rylance, Martin, BP Exploration
196754-MS SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Yudin, Alexey, Schlumberger
Glaznev, Ivan, Schlumberger
Lyapunov, Konstantin, Schlumberger
Loznyuk, Oleg, Rosneft
Korolev, Alexandr, Rosneft
Khamidov, Timur, Rosneft
Prokhorov, Alexey, Rosneft
Rylance, Martin, BP Exploration
196754-RU SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Tao, Ye, Northwest University
Zhao, Liwen, JSC Karazhanbasmunai
He, Kai, JSC Karazhanbasmunai
Duan, Lian, China University of Petroleum
Zheng, Qiang, Xinjiang Oilfield Company of Petrochina
Zhao, Libin, Xinjiang Oilfield Company of Petrochina
196757-MS SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Tao, Ye, Northwest University
Zhao, Liwen, JSC Karazhanbasmunai
He, Kai, JSC Karazhanbasmunai
Duan, Lian, China University of Petroleum
Zheng, Qiang, Xinjiang Oilfield Company of Petrochina
Zhao, Libin, Xinjiang Oilfield Company of Petrochina
196757-RU SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Liu, Rui, Petroleum Engineering School, Southwest Petroleum University
Pu, Wanfen, Petroleum Engineering School, Southwest Petroleum University
Ushakova, Alexandra, Petroleum Engineering School, Southwest Petroleum University; Laboratory of Computer Modelling of Macromolecules, A. N. Nesmeyanov Institute of Organoelement Compounds RAS
Ren, Hao, Research Institute of Experiment and Detection, Xinjiang Oilfield Company
Du, Daijun, Petroleum Engineering School, Southwest Petroleum University
Luo, Qiang, Research Institute of Experiment and Detection, Xinjiang Oilfield Company
Gou, Rui, Petroleum Engineering School, Southwest Petroleum University
Luan, Huoxin, Research Institute of Experiment and Detection, Xinjiang Oilfield Company
196774-MS SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Liu, Rui, Petroleum Engineering School, Southwest Petroleum University
Pu, Wanfen, Petroleum Engineering School, Southwest Petroleum University
Ushakova, Alexandra, Petroleum Engineering School, Southwest Petroleum University; Laboratory of Computer Modelling of Macromolecules, A. N. Nesmeyanov Institute of Organoelement Compounds RAS
Ren, Hao, Research Institute of Experiment and Detection, Xinjiang Oilfield Company
Du, Daijun, Petroleum Engineering School, Southwest Petroleum University
Luo, Qiang, Research Institute of Experiment and Detection, Xinjiang Oilfield Company
Gou, Rui, Petroleum Engineering School, Southwest Petroleum University
Luan, Huoxin, Research Institute of Experiment and Detection, Xinjiang Oilfield Company
196774-RU SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Al-Anazi, Amer, Saudi Aramco
Al-Kaidar, Ziyad, Saudi Aramco
Wang, Jinxun, Saudi Aramco
196775-MS SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions
Al-Anazi, Amer, Saudi Aramco
Al-Kaidar, Ziyad, Saudi Aramco
Wang, Jinxun, Saudi Aramco
196775-RU SPE Conference Paper - 2019
View rights & permissions

Download all

Download all - as PDF Download all - as Zip file